mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Vianočný večierok členov ŠK TKD GE-BAEK Prešov 16.12.2022

D2E06A0D-A2B1-41B1-92A8-27C2745B828AVčera sme oficiálne ukončili súťažnú sezónu v tomto kalendárnom roku v našom klube záverečným Vianočným večierkom, ktorý bol spojený s relaxom, zábavou hrami a rovnako tak vyhlasovaním najúspešnejších športovcov nášho klubu za kalendárny rok 2022 v jednotlivých vekových kategóriách a vyhlásením víťazov “Challeng súťaže”, ktorá trvala 3 mesiace a do ktorej sa mohli zapojiť všetci členovia nášho klubu od 10 rokov, samozrejme aj tu sme challenge  disciplíny rozdelili do vekových kategórii. Veríme, že všetkých, ktorí sa do challeng súťaže zapojili a boli za svoje úsilie ocenení sme odovzdanými cenami potešili a tých, ktorí ceny nezískali, alebo sa do challeng súťaže nezapojili sme vhodným spôsobom motivovali do súťaženia pri vyhlásení novej challenge súťaže, ktorú oznámime v mesiaci január 2023. Na záver nášho vianočného večierka prišiel aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi  anjelom, čertom a škriatkami a potešili tých najmenších členov nášho klubu odovzdaním balíčkov so sladkosťami. Všetkým zúčastneným ďakujeme, že ste s nami strávili tento predvianočný čas, všetkým oceneným členom nášho klubu blahoželáme. Veríme že budú motiváciou aj pre mladších členov nášho klubu, aby v ďalšej tréningovej činnosti pokračovali ešte s väčším úsilím a svedomitým prístupom k tréningom. Samozrejme, že tréningy pokračujú aj v ďalšom týždni. Na záver prajeme všetkým pokojne vianočné sviatky, vedenie klubu.