mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

ÚSPEŠNÉ SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI V POĽSKOM LUBLINE

085Dňa 17. 12. 2007 sa konali v poľskom Lubline skúšky technickej vyspelosti na čierne pásy, na ktorých sa zúčastnilo vyše 4O cvičencov z Poľska, Bieloruska a Slovenska.

Skúšobnú komisiu tvorili: Ung Kim Lan VIII. dan, Jerzy Jedut VI. dan, Zbigniew Bujak VI dan a Janusz Gutkowski VI dan.

Za Slovenský zväz Taekwon-Do ITF sa skúšok zúčastnili Ladislav Huňady, ktorý je reprezentačným trénerom SZTKD ITF a v súčasnosti pôsobí v ŠK TKD Drako Smolenice a Damián Gabáni, cvičenec ŠK TKD Ge-baek TJ Slávia PU v Prešove, ktorí úspešne spáskovali a nadobudli vyššie technické stupne. Ladislav Huňady je od 17. 12. 2006 držiteľom II. Danu a Damián Gabáni – I. Danu. Súčasťou výpravy bola aj prezidentka SZTKD ITF: PhDr. Martina Šoltisová Semešiová.

Samotné skúšky boli veľmi náročné, trvali od 9:00 hod do 19:00 tej hod. Najprv prebiehali skúšky z 1. Kupu na I. Dan a neskôr na vyššie technické skúšky. Medzi hlavné komponenty skúšok sa radia: súborné cvičenia, jednokrokový/dvojkrokový/trojkrokový sparring, sebaobrana, rôzne kombinácie kopov podľa zadania skúšajúceho, športový boj, špeciálne techniky prevádzané vo vzduchu, prerážacie techniky a teória.

Skúškam predchádzal dvojdňový seminár pod vedením medzinárodného inštruktora Jerzyho Jeduta 6. Dan, ktorý je členom technickej komisie AETF. Na seminári sa zúčastnilo 87 cvičencov z 31 klubov z Poľska, Bieloruska a Slovenska.

Cvičenci boli na seminári rozdelení do dvoch skupín podľa technickej úrovne. Prvú skupinu tvorili 2. – 1. Kupy a druhá skupina pozostávala z čiernych pásov od I. Danu po VI. Dan.

Predmetom seminára boli základné techniky, súborné cvičenia a krokové matsogi. Seminár sa stal tak príležitosťou na opravu základných chýb a bol prípravou na skúšky.

Skúšky neurobilo v daný termín 6 osôb. Najbližší možný termín páskovania na čierne pásy je jún 2007.

Pre viac informácií pozri: www.itfeurope.org

Spracovala: PhDr. Martina Šoltisová Semešiová