mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Taekwon – Do Camp GE-BAEK Prešov, Sigord 2019 ( od 11.8.2019 – 16.8.2019)

32V priebehu tretieho augustového týždňa sa pod organizátorskou hlavičkou vedenia Športového klubu TKD GE-BAEK Prešov uskutočnil letný Taekwon – Do Camp, Sigord 2019.  Sústredenia sa tento rok zúčastnilo vyše 50 detí z 3 klubov organizovaných pod Slovenským zväzom TKD ITF, ŠK TKD Delta V. Šariš, ŠK TKD Koryo Bratislava a domáceho klubu, ktorý bol organizátorom sústredenia ŠK TKD GE-BAEK Prešov. Tohtoročné sústredenie sa nieslo v znamení mnohých tréningových jednotiek ktoré boli v priebehu jednotlivých dní zamerané na atletickú prípravu (kondičnú aj silovú), tréningy zamerané na nácviky sparringových techník, nácviky jednotlivých súborných cvičení, tréningy zamerané na  špeciálne techniky a ďalšie tréningy slúžiace na celkový rozvoj jednotlivých techník používaných v Taekwon- Do. Okrem týždňa plného náročných tréningových jednotiek Taekwon – Do to bol aj týždeň plný športu, zábavy, spoznanie nových priateľov, spoločného kúpania na miestnom kúpalisku, súťaženia ale rovnako tak aj oddychu, pri hrách, voľnočasových aktivitách, pri opekačke v spoločnosti rodičov zúčastnených cvičencov a rovnako tak aj priateľov Taekwon – Da. V mene vedenia klubu verím, že sa všetkých zúčastneným na tohtoročnom sústredení páčilo a na budúci rok sa sústredenie zúčastnia opäť ešte vo väčšom počte.