mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Striebro a 2 bronzy z maďarskej Hatvane

Dňa 30. apríla 2005 sa v maďarskom meste Hatvan uskutočnil 3. ročník tzv. Youth Cupu pre deti a juniorov. Na tejto súťaži sa zúčastnilo cez 300 súťažiacich z 33 klubov z Maďarska, Čiech, Chorvátska, Slovinska a Slovenska.

Slovensko zastupovala 10 členná výprava zo ŠK TKD GE-BAEK Prešov, ktorý je členom TJ SLÁVIE PU a Slovenského zväzu Taekwon-do ITF (SZTKTF). Pod vedením trénera Jána Goča sa postupne prezentovali v svojich kategóriách a disciplínách: Damián Gabáni (športový boj do 63 kg), Frederika Ivanocová (súborné cvičenia do 5. kupu a športový boj), Barbora Repková (súborné cvičenia do 6. kupu), Veronika Balážová (súborné cvičenia do 1. kupu a športový boj do 45 kg), Róbert Škop (súborné cvičenia do 1. danu), Tomáš Gajdoš (súborné cvičenia do 1. danu a športový boj do 63 kg) a Lenka Palaščáková (súborné cvičenia do 1. danu a športový boj do 60 kg). Tím dotvárala PhDr. Martina Šoltisová Semešiová, ktorá sa na súťaži podieľala ako rozhodkyňa a Mgr. Vladimír Gajdoš člen Výkonného výboru SZTKD ITF.

Na „Youth Cupe“ sa najviac darilo Lenke Palaščákovej, ktorá si vybojovala (cez 4 kolá) striebro, Damiánovi Gabánimu, ktorý v semifinále získal bronz a z bronzovej medaily sa teší tiež Veronika Balážová.

Poďakovanie za reprezentáciu klubu a mesta Prešov patrí nielen medailistom, ale aj ostatným súťažiacim, ktorí nadobudli nové skúsenosti.

PhDr. Martina Šoltisová Semešiová
prezidentka SZTKD ITF