mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Slovensko bude organizujúcou krajinou Majstrovstiev Európy

SLOVENSKO BUDE ORGANIZUJÚCOU KRAJINOU 13. JUNIORSKÝCH A 22. SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY V ROKU 2007!!!

Počas Majstrovstiev Európy v Terracine sa uskutočnil v hoteli River kongres Európskej taekwon-do federácie A.E.T.F., na ktorom sa zúčastnilo 33 predstaviteľov z 24 európskych krajín. Do rokovacieho harmonogramu bol zaradený bod, ktorý pojednával o nomináciách na organizovanie Majstrovstiev Európy pre roky 2006 a 2007. Pre Slovenský zväz Taekwon-do ITF bol zaujímavý rok 2007. Žiadosť o nomináciu, ktorá sa týka organizovania majstrovstiev sme predložili prezidentovi Európskej Taekwon-do Federácie Tadeuszovi Lobodovi už v januári. Na tomto kongrese sa malo rozhodnúť, či budeme organizovať Euros 2007 alebo nie. Po rumunskom kolegovi dostala slovo a priestor pre prezentáciu PhDr. Martina Šoltisová Semešiová prezidentka slovenského zväzu, ktorá prostredníctvom powerpointovej prezentácie predstavila budúce miesto súťaže. Jednalo sa o mesto Piešťany, ubytovací komplex, športovú halu a pod. Po profesionálnom vstupe nasledovalo predloženie našich predbežných materiálov a následné schválenie projektu. SLOVENSKO BUDE ORGANIZUJÚCOU KRAJINOU 13. JUNIORSKÝCH A 22. SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY V ROKU 2007!!! Na tomto kongrese sa za Slovenský zväz TKD ITF tiež zúčastnil Ladislav Huňady, tréner slovenskej reprezentácie.