mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Skúšky technickej vyspelosti – páskovanie 10.2.2019

logo SZTKDDňa 10.02.2019 o 09.00 hod. t.j. v nedeľu prebehne v našej telocvični na ul. Mukačevskej č. 59 v Prešove prvé tohtoročné páskovanie -skúšky technickej vyspelosti. Prosím všetkých, ktorí sa na toto páskovanie pripravujú aby si nezabudli priniesť vypísanú prihlášku, športové preukazy, tí ktorí v rámci páskovania budú absolvovať aj test sily si samozrejme zabezpečia aj príslušný počet dosiek a samozrejmé finančnú hotovosť. Takže do páskovania máte ešte trocha času tak poctivo chodiť na tréningy a v mene vedenia nášho klubu prajem všetkým úspešné zvládnutie skúšok technickej vyspelosti TKD ITF. Páskovanie bude viesť komisia trénerov vedené medzinárodným inštruktorom všetkým už veľmi dobre známym Róbertom Jašinským držiteľ VI. danu z Poľska, Veronikou Balážovou III. dan a Stanislav Kica II. dan.  Zároveň poprosím starších členov klubu aby prišli fyzicky svojou prítomnosťou podporiť svojich mladších členov nášho klubu pri skladaní týchto skúšok…. vedenie klubu.

Zo strany vedenia nášho klubu blahoželáme všetkým naším členom, ktorí v nedeľu úspešne zvládli svoje skúšky technickej vyspelosti. Dnešné páskovanie nám prinieslo nového člena do klubu držiteľov I. danu. Ľ. Vrábeľ úspešne zvládol skúšky na tento technický stupeň. Naopak po dlhom čase sa páskovania zúčastnil aj D. Trochan, ktorý úspešne zvládol skúšky na II. dan a D. Obcovičová rovnako tak úspešne zvládla skúšky na II. dan. 

,.