mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Skúšky na nižšie aj vyššie technické stupne, páskovanie Prešov 04.02.2023

Celkom 27 členov z dvoch klubov ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV a ŠK TKD DELTA V. ŠARIŠ na východnom slovensku organizovaných pod hlavičkou SZ TKD TF sa dňa 04.02.2023 zúčastnilo prvého termínu páskovania. Skúšky technickej vyspelosti TKD ITF boli vopred naplánované a oznámené VV SZ TKD ITF všetkým členom nášho zväzu. Vopred určená komisia v zložení Veronika Juriková, Marcel Petro a Martina Lenhardtová dozerala na celý priebeh týchto skúšok. Pre viacerých zúčastnených na týchto skúškach technickej vyspelosti to bolo prvý krát, čo sa týchto skúšok zúčastnili a preto ich očakávania aj očakávania ich najbližších z priebehu a výsledku páskovania boli veľmi nervózne. Skúšky sme, ako obvykle začali od najnižších stupňov respektíve od tých, ktorí ešte neboli držiteľmi žiadneho stupňa technickej vyspelosti TKD ITF o 09.00 hod.. Postupne sme sa prepracovali aj k tým vyšším stupňom ktorých súčasťou skúšok bolo aj prerážanie drevených dosiek. Všetkých 27 taekwondistov, ktorí sa tohto prvého tohtoročného páskovania zúčastnili, zvládlo svoje skúšky na výbornú a týmto im v mene skúšobnej komisie a rovnako aj v mene vedenia nášho klubu srdečne blahoželáme.