mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Seminár s medzinárodným inštruktorom Jerzy Jedutom

Od 26. do 27. 6. 2004 sme organizovali 2 seminár s medzinárodným inštruktorom Jerzy Jedutom 6. Dan v Prešove. Na seminári sa zúčastnilo 50 cvičencov. Na konci seminára boli skúšky technickej vyspelosti na farebné pásy.

Štatistika:

  • na 9. kup spáskovali- 8. cvičenci,
  • na 8. kup – 4.,
  • na 7. kup – 8.,
  • na 6. kup – 3.,
  • na 5 kup – 2.,
  • na 4. kup – 1.,
  • na 1. kup – 1 cvičenec.