mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Rezultáty z 1 kola liga TKD PONTE 2016

itftaekwondo_logoV uplynulú februárovú sobotu sa konalo úvodné kolo Slovenskej ligy Taekwon – Do ITF s názvom Ponte. Hlavným organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Slovenský zväz Taekwon – Do ITF. Počas roku 2016 sa uskutočnia štyri kolá, pričom každé bude organizovať jeden z členských klubov SZTKD ITF.

Prvé kolo organizoval športový klub Drako Smolenice pod vedením prezidenta klubu p. Ladislava Huňadyho 2. Dan. Súťaž sa konala v telocvični na Základnej škole v Horných Orešanoch pri Trnave. Zúčastnilo sa na nej 80 talentovaných mladých športovcov. Súťažný deň začal registráciou účastníkov, ďalej nasledovala porada rozhodcov a porada trénerov. Nasledujúcim bodom programu bolo oficiálne otvorenie 1. kola, a teda aj zahájenie celej Slovenskej ligy. Pán Ladislav Huňady privítal všetkých účastníkov, súťažiacich, trénerov a samozrejme rozhodcov, bez ktorých by súťaž nemohla ani začať. V doobedňajších hodinách sa na tatami postavili súťažiaci v disciplíne súborné cvičenia. Postupne sa v ringoch vystriedali žiacke, juniorské a seniorské kategórie. Tí, ktorí ukončili disciplínu súborné cvičenia pokračovali ďalej v špeciálnych technikách. Ďalej sa pokračovalo v disciplíne športový boj a power test. Taktiež sa súťažilo vo všetkých vekových kategóriách, čiže žiaci, juniori a seniori. Na šťastie všetko prebehlo bez väčších zranení a všetci sme sa v zdraví prepracovali k vyhláseniu výsledkov. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií a odovzdanie diplomov prebiehalo priebežne počas celého dňa. Na záver sme pristúpili k oceneniu najlepšieho žiaka, žiačky, juniora, juniorky, seniora a seniorky, ktorí si slávnostne prebrali poháre za dosiahnuté úspechy. Ako tradične sa veľmi dobre darilo členom nášho klubu, ktorým týmto gratulujeme. Výsledky si môžete pozrieť pod článkom v priloženom súbore. Power, Sparing, Spec. techniky, TUL, Stav po 1. kole Ponte.