mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Prvé tohtoročné páskovanie na vyššie technické stupne 2020

Úspešné tohtoročné páskovanie členov ŠK TKD GE-BAEK Prešov !!!!!

Dňa 02.02.2020 sa v  telocvični na  ZŠ Prostejovskej v Prešove konalo tohtoročné prvé páskovanie – skúšky technickej zdatnosti.  Páskovanie začalo od 14.00 hod. najnižšími technickými stupňami a postupne sme sa dostávali až k tým najvyšším z čoho logicky vyplýva, že komisia zvyšovala  náročnosť  podmienok pre úspešné zvládnutie páskovania cvičencami, ktorí páskovali už na vyššie stupne. Páskovania sa v tento deň zúčastnili vyše 60 cvičencov z domáceho klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov, ŠK TKD Delta V. Šariš a ŠK TKD Power Košice. Páskovanie bolo ukončené až neskoro po 20.00 hod., kedy svoje skúšky úspešne zvládol Dominik Saviolli a týmto páskovaním sa stal definitívne držiteľom I. danu, čierneho opasku. Za náš domovský klub všetci svoje skúšky zvládli niektorí viac iní menej úspešne, ale všetci získali vyšší technický stupeň. Niektorí síce musia na sebe do ďalšieho páskovania pracovať usilovnejšie ako ostatní, ale to by mala byť pre nich väčšia motivácia do ďalšieho cvičenia. Všetkým ktorí skúšky na vyšší technický stupeň zvládli blahoželáme vedenie ŠK TKD GE-BAEK Prešov. Za náš klub sa na páskovaní zúčastnili : Alithea Dukovská, Lea Dubayová, Katarína Šalamonová, Richard Kušnirik, Ela Skirková, Hana Skirková, Romanka Gallová, Lucia Gumanová, Laura Gutisová, ktorej sa podarilo úspešne zvládnuť skúšky o 2 technické  stupne, Stanislav Szecsody, Ella Suváková, Jessica Voitová, Karolína Lenhardtová, Lukáš Leščák a Teresa Kručayová, ktorá taktiež úspešne zvládla skúšky a spáskovala o dva technické stupne.  Ďalším nádejným adeptom pri ďalšom páskovaní na získanie I. danu a čierneho opasku je Janka Bartková, ktorá dnes úspešne spáskovala na 1 kup.