mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

PREŠOV OPEN 2018 medzinárodný turnaj TKD ITF, Slovensko

banner - PO OPENV mene Športového klubu Taekwon-Do GE-BAEK Prešov, mám tú česť Vás pozvať na v poradí už 16. ročník PREŠOV OPEN 2017 medzinárodný turnaj Taekwon-Do  ITF . Termín turnaja bol stanovený v dňoch 10-11.3.2018 a bude sa konať v telocvični ZŠ Sibírska č. 42 v Prešove.  Prešov Open má svoju dlhoročnú tradíciu už od roku 2002, kedy sa uskutočnil jej prvý pilotný ročník. Súťaž je určená pre deti od 6 rokov, juniorov a seniorov – farebné a čierne pásy. Súťaž zahŕňa nasledujúce individuálne súťažné disciplíny: tul, sarring, špeciálne techniky, testy sily a kolektívne (tímové) disciplíny: tím tul, tím sparring.

Prešov Open každoročné navštevuje vyše 220 súťažiacich z viacerých krajín Európy a to z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska, Slovinska, Rumunska, Bulharska a Česka. Víťazi súťažných kategórií budú ocenení medailou a diplomom, pričom po sčítaní všetkých dosiahnutých výsledkov sa vyhodnotí najlepší žiak/žiačka, junior/juniorka, senior/seniorka a najlepší klub s najvyšším počtom všetkých dosiahnutých výsledkov.

Prosím prijmite touto cestou naše srdečné pozvanie na toto športové podujatie. Tešíme sa na Vašu účasť a návštevu. V prílohách nájdete propozície na súťaž: Oficial Invitation 2018Propozície Ang. 2018propozície súťaže 2018,Registration form 2018.