mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Prešov 24 -26.03.2023 technický seminár a páskovanie na majstrovské stupne.

IMG_2553V priebehu tohto víkendu od 24-26.03.2023 sa v telocvični ŠK TKD GE-BAEK Prešov konal technický seminár s majstrom Jerzy Jedutom VIII. dan Poľsko uznávaným medzinárodným inštruktorom TKD ITF a prezidentom poľského zväzu TKD ITF. Seminár bol rozdelený do viacerých tréningových blokov v rámci ktorých sa majster Jedut v jednotlivé  dni venoval všetkým technickým stupňom aj vekovým kategóriám členov  SZ TKD ITF, ktorí sa tohto technického semináru zúčastnili.  Na seminári sa všetci zúčastnení pod dohľadom majstra Jeduta mohli zdokonaľovať v  technikách úderov, sekov, blokov, kopov a pichov, rovnako tak v krokových variáciách na  sparing, sebaobrane a súborných cvičení. Vo večerných hodinách v piatok aj sobotu sa majster venoval cvičencom od 1. kupu vyššie, ktorí mali v nedeľu 26.03.2023 plánované skúšky na majstrovské stupne. V nedeľu prebehlo páskovanie na majstrovské stupne (dany), páskovanie začalo od 10.15 h. a končilo o 14.30 h vyhodnotením výsledkov a príhovorom majstra Jeduta k cvičencom, ktorí sa páskovania zúčastnili. V príhovore majster Jedut kládol dôraz na mladých cvičencov,  ktorým vysvetlil potrebu ich ďalšieho pokračovania v započatej ceste pri cvičení Taekwon- Da a dôležitosť ich správania sa a celkového prístupu k tomuto bojovému umeniu vo všeobecnosti, ako príklad pre začínajúcich cvičencov. Jeho slová rovnako smerovali aj na starších a dlhoročných cvičencov a členov rodiny Taekwon-Do, ktorých uvádzal ako vzor na tejto ceste. V závere majster Jedut všetkým zúčastneným zagratuloval k úspešnému zvládnutiu  týchto skúšok.  V našom klube sme medzi tých, ktorí sa môžu pýšiť dosiahnutím prvého majstrovského stupňa privítali novú členku juniorku Luciu Gumanovú. Starší členovia nášho klubu, ktorí úspešne zvládli skúšku na vyššie technické stupne sú: Tomáš Petro a Ľubomír Vrábeľ II. dan, Jakub Tomáš III. dan, Veronika Juríková a Marcel Petro IV dan. Členom nášho klubu a rovnako aj členom iných klubov v rámci SZ TKD, ktorí úspešne zvládli  tieto skúšky srdečne blahoželáme a želáme najmä veľa zdravia, chuti, a elánu do ďalších tréningov pri príprave a výchove mladých nadšencov Taekwon-. Do ITF. Technický seminár aj páskovanie bolo organizované Slovenským zväzom TKD ITF.