mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Posledný deň sústredenia TKD ITF pod hlavičkou SZ TKD.

Dnes posledným poobedňajším tréningom  “A” skupiny bolo ukončené týždenné sústredenie TKD ITF organizované pod hlavičkou SZ TKD ITF, ako príprava na blížiace sa vrcholné podujatia ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Prvé z nich budú Majstrovstvá Európy TKD ITF, ktoré sa budú konať v hlavnom meste Bulharska v Sofii od 20 – 23.4.2017. Sústredenie zároveň slúžilo ako výber tých najlepších športovcov zo Slovenska organizovaných pod hlavičkou SZ TKD, ktorí sa na vrcholných podujatiach majú zúčastniť. Všetkým cvičencom ktorí sa tohto sústredenia zúčastnili za ich vytrvalosť a odhodlanosť v tréningovom procese ďakujeme. Zároveň ďakujeme aj obom trénerom Róbertovi Jašinskému z Poľska a Róbertovi Balážovi, ktorí celý týždeň obetovali svoj čas na prípravu našich športovcov.