mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

OZNAM K TRÉNINGOM !!!!

Oznam pre všetkých členov ŠK GE-BAEK PREŠOV, takže od tohto  týždňa  t.j. dňa 26.04.2021 sa konečne po dlhej odmlke spôsobenej dodržiavaním opatrení k ochoreniu COVID-19 uvidíme na tréningoch. Zatiaľ v obmedzenom režime, ako sa dá v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky Úradu Verejného Zdravotníctva  ale dúfajme, že čím skôr sa dostaneme k normálu, pričom tréningy budú fungovať prihlasovaním. V prílohe je harmonogram a každú nedeľu do spoločného chatu  dáme anketu tak, aby ste sa mohli nahlasovať na tréningy. Upozorňujeme, že sa musíte prihlásiť na tréning v rámci svojej skupiny a nie inak. Ak náhodou sa mi nepodarí alebo sa chcem vymeniť – skúšam to s niekym zo svojej  skupiny.  Aktuálne pracujeme na novom registračnom systéme prihlasovania sa na tréningy.  Keď bude hotový dostanete všetky potrebné informácie k prihlasovaniu sa. Ak vidíte, že už je počet osôb v skupine 6 tak sa nehlásim nedá sa zistiť kto tam  bol na hlásení skôr. Vopred upozorňujeme a to hlavne skupine B, že  na prezlečenie a odchod bude veľmi krátky čas ! Takže natrénovať do pondelka  tešíme sa na Vás. Prosím na tréning si nezabudnite zo sebou zobrať prezuvky je nutné sa dole v chodbe prezuť a do šatne ísť už v prezúvkach a pitný režim. Tréningy už budú prebiehať v novej telocvični v areály ul. Budovateľská č. 34 vid. priložené foto. Prosím nezabúdajme na dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení. Hneď pri vstupe do objektu telocvične počas prezúvania je dezinfekčný prostriedok bezpodmienečne je potrebné ho používať  všetkým osobám, ktoré do objektu vstupujú !!!