mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Nedeľne stretnutie trénerov, rodičov a členov klubu 19.6.2022 Malá Marakaňa Prešov

MM MM1Dňa 19.06.2022 t.j. nedeľa, (deň po súťaži 4. kolo Slovenská liga TKD ITF PONTE, ktorá sa uskutoční vo V. Šariši), organizujeme spoločné posedenie členov vedenia klubu a trénerov, spolu s rodičmi a členmi nášho klubu. Samotné posedenie sa uskutoční v areáli Malá Marakana v Prešove, ktoré sa nachádza veľa cyklistického chodníka smerujúceho od Mestskej haly – hala Fakulty PU v Prešove až na sídlisko III. Na zaparkovanie OMV môžete využiť odstavnú plochu nachádzajúcu sa pri hale fakulty PU v Prešove, alebo odstavnú plochu pri Zimnom štadióne a potom sa po cyklistickom chodníku dostanete priamo až k samotnému zariadeniu. Zo strany vedenia klubu bude pre všetkých zúčastnených zabezpečený guľáš spolu s prílohou. Čo sa týka samotného pitného režimu pre deti a dospelých to si zúčastnené osoby budú platiť sami priamo v predmetnom zariadení. Rovnako by sme na tejto akcii chceli pre deti na tam nachádzajúcom sa ihrisku zorganizovať niekoľko súťaži rovnako ako tomu bolo, keď sme usporiadali Mikuláša. Preto by som chcel všetkých, ktorí sa tejto akcie zúčastnia poprosiť, aby mi svoju účasť, čím skôr nahlásili a oznámili počet osôb ktoré prídu (príklad 2 rodičia + jedno dieťa a pod.). Na akciu môžte prichádzať už v čase od 12.00 h a niekedy na 13.30 by sme podávali guľáš a následne by sme pre deti pripravili súťaže. Túto akciu organizujeme aj z dôvodu, aby sa jednotliví rodičia a členovia klubu navzájom spoznali, nakoľko nie všetci boli prítomní pri organizovaní Mikulášskeho tréningu, prípadne iných podujatí.