mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

MIKULÁŠ V PREŠOVE

086Podobne ako po minulé roky, aj teraz sme zorganizovali mikulášsku akciu pre všetkých taekwon-distov ITF, rodičov a priateľov Taekwon-Da ITF.

Akciu pripravil ŠK TKD Ge-baek Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove, dňa 9. 12. 2006 na ZŠ – Prostejovskej v Prešove.

Obsahom akcie bolo exhibičné vystúpenie členov domáceho klubu, kultúrny program, súťaže pre všetkých zúčastnených bez ohľadu na technický stupeň a vek, ocenenie najlepších športovcov.

Okrem domácich cvičencov z Prešova sme tu mohli privítať aj cvičencov zo Sabinova a zástupcov klubu Power Košice.

Ocenenie za úspešnú reprezentáciu klubu, zväzu, mesta Prešov a celého Slovenska, získali členovia reprezentácie: Martin Magda, Tomáš Gajdoš, Lenka Palaščáková a Róbert Škop.

Titul najlepšieho z najlepších získal za mužov Róbert Škop, ktorý dosiahol na tohto ročných Majstrovstvách Európy 1. miesto v súborných cvičeniach do 1. danu a titul Majstra Európy, najúspešnejšou v ženskej kategórii za rok 2006 je Lenka Palaščáková, ktorá na Majstrovstvách Európy vybojovala 2. miesto v špeciálnych technikách a titul vicemajsterky Európy, ďalej 3. miesto v prerážacích technikách a na Svetovom pohári obsadila 1. miesto v športovom boji do 60 kg junioriek.

Po mikulášskej akcii sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SZTKD ITF (VZ SZTKD ITF). Program tvorilo: privítanie všetkých delegátov a zúčastnených prezidentkou zväzu, informácia o činnosti zväzu v roku 2006 (výsledky, úspechy, činnosť klubov, organizácia súťaží..), informácia revíznej komisie o hospodárení, plány na rok 2007, Majstrovstvá Európy v TKD ITF – Poprad – Vysoké Tatry, diskusia, záver.

Súčasťou VZ SZTKD ITF bolo aj prerokovanie rezignácie p. Petra Magdu z funkcie viceprezidenta pre organizačné záležitosti. Následne sa konali voľby na viceprezidenta pre organizačné záležitosti a pokladníka.

Výsledok volieb je nasledovný:

viceprezidentom pre organizačné záležitosti sa stal Ing. Tomáš Gaál,
pokladník: p. Martina Tverdíková.

Gratulujeme !

Spracovala: PhDr. Martina Šoltisová Semešiová