mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Letné sústredenie Taekwon – Do ITF Vyšné Ružbachy 6.8. – 13.08.2022

sk-ge-baek-presovlogo SZTKDVážení rodičia a členovia klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov. Chceli by sme Vás touto cestou informovať, že v termíne od 6.8.2022 do 13.8.2022 bude náš klub pod hlavičkou Slovenského zväzu TKD ITF organizovať Letné športové sústredenie. Miesto konania sústredenia je Vyšné Ružbachy, Penzión Ružbašský dvor II a penzión San André. Sústredenie je určené pre všetky vekové kategórie, všetky technické stupne, pre aktívnych, ale aj rekreačných cvičencov Taekwon – da. Sústredenie je naším klubom organizované už viac ako 17 rokov a s jeho organizáciou máme bohaté skúsenosti. Každoročne sa letného sústredenia zúčastňujú aj cvičenci z iných klubov, preto všetkých ktorí prejavia záujem o účasť na tomto sústredení vítame. Po jeho skončení určite neoľutujete, že ste sa ho zúčastnili. Okrem tréningového procesu počas sústredenia, ktorými sa môžete lepšie pripraviť na novú sezónu prežijete tu aj kopec dobrej zábavy. O dvojfázové tréningy vo vopred pripravenom priestore vybavenom cvičebnými pomôckami a celodenný program sa budú starať skúsení tréneri Veronika Juriková a Marcel Petro. Cena tohto letného sústredenia je 260€ a zahŕňa 7 nocí s plnou penziou a všetky tréningy s možnosťou ubytovania nielen zúčastnených cvičencov, ale aj ich rodičov či priateľov (kapacita zariadení  je obmedzená a prioritne budeme zabezpečovať ubytovanie pre cvičencov). Cvičenci, ktorí sú členovia príslušného klubu a ten je organizovaný pod hlavičkou Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF (Zväz im prispieva na sústredenie sumou vo výške 100€), to znamená že cvičenec respektíve jeho rodič zaplatia za sústredenie sumu vo výške 160 €. Strava v ubytovacom zariadení odpovedá všetkým potrebám zdravej výživy a je doplnená o pitný režim. Prihlásiť sa na toto sústredenie je možné prostredníctvom on-line Registračného formuláru na tomto linku: https://sys.paysy.sk/sk/v2/reg/taekown_presov_tabor. 

Kedže kapacita ubytovacieho zariadenia je obmedzená budeme uprednostňovať cvičencov, ktorí budú mať včas zaplatenú zálohovú platbu. Zaplatením zálohovej platby potvrdzujete záväzné prihlásenie Vášho dieťaťa, alebo seba na sústredení. Zálohu je potrebné uhradiť v termíne do 30.6.2022 vo výške 100 € na účet klubu IBAN: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, SWIFT: TATRSKBX. Zvyšnú čiastku za sústredenie vo výške 60€ je potrebné uhradiť tak, aby bola najneskôr do 3.8.2022 pripísaná na vyššie uvedenom účte. To najkrajšie z prázdnin Vás čaká na jeho konci. Tešíme sa na všetkých účastníkov sústredenia a dúfam, že opäť strávime niekoľko skvelých dní spojených so zábavou a tréningovým procesom.

Dôležitá informácia : V prípade ak sa niekto už prihlási na sústredenie a zaplatí príslušnú zálohu, storno účasti Vášho dieťaťa alebo Vás na sústredení je možné len v prípade ak sa dieťa, alebo cvičenec nebude môcť sústredenia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, úraz hospitalizácia v zdravotnom zariadení a podobne (nutné predložiť potvrdenie od lekára). V tomto prípade Vám bude vrátená záloha v plnej výške. V prípade, ak účasť dieťaťa, alebo cvičenca na sústredení budete chcieť zrušiť z iných nešpecifikovaných dôvodov budete tak môcť bez storno poplatku urobiť len v termíne do 15.07.2022. Ak Vašu účasť na sústredení zrušíte po tomto termíne bude Vám odrátaný storno poplatok z Vami už zaplatenej zálohovej platby vo výške 100 € v podobe 40% . To znamená, že Vám bude vrátená suma vo výške 60€. Informácie k doprave a príchodu na sústredenie: Príchod na sústredenie je dňa 6.8.2022 sobota v čase do 10.00 h, kedy priamo na mieste prebehne registrácia. Po registrácii, by sme deti rozdelili do skupín, deti by sa ubytovali a potom by nasledoval prvý spoločný tréning pre všetkých, kde by sa deti dozvedeli všetky dôležité informácie ohľadom rozdelenia do skupín, časy tréningov, časy stravy a ďalšie dôležité informácie. V sobotu by bol obed naplánovaný na 13.00 resp. 13.30 h. podľa toho ako budú deti prichádzať na sústredenie. Čo sa týka dopravy detí respektíve cvičencov na sústredenie je individuálne. Sústredenie sa končí dňa 13.8.2022 sobota po raňajkách odchod cca 10.00 hod. Na všetkých sa už teraz veľmi tešíme vedenie klubu ŠK TKD GE- BAEK Prešov.