mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Letné Sústredenie ŠK-Taekwon-Do GE -BAEK Prešov, Opalex Sigord

Aj tohto roku je týmom ľudí od Športového klubu Taekwon-do GE – BAEK Prešov organizované Letné sústredenie, ktoré sa uskutoční v skrátenom termíne od 22.8.2015 do 27.08.2015. Rovnako ako niekoľko predchádzajúcich rokov sa bude toto sústredenie konať v krásnom prostrední letného kúpaliska na Sigorde v stredisku Opalex Sigord.  Sústredenia sa môžu zúčastniť  aj členovia iných klubov organizovaných v Slovenskom zväze Taekwon-do ITF.  Na sústredení si užijete veľa tréningových jednotiek rôzneho  charakteru, ale aj veľa zábavy a samozrejme hier.  Sústredenie bude vedené trénermi nášho klubu Veronikou Balážovou, Marcelom Petrom a Jakubom Tomášom. V rámci  letného sústredenia bude samozrejme zabezpečený aj oddych vo wellness centre ktoré sa nachádza priamo v zariadení Opalex  a podľa počasia aj prístup na letné kupalisko a športoviská nachádzajúce sa v danom objekte. Súčasťou campu je aj posedenie spojené s opekačkou, ktoré sa uskutoční priamo v uvedenom zariadení  dňa 25.08.2015. Na túto opekačku samozrejme okrem účastníkov sústredenia pozývame aj rodičov detí, ktoré sa tohto sústredenia zúčastnia, rodičov detí, ktorí už svoje pôsobenie v našom klube ukončili a všetkých priaznivcov  a nadšencov Taekwon-da. Tohto roku nás svojou účasťou na sústredení dňa 22.08.2015 poctí aj prezident SZTKD pán Ladislav Huňady. Na všetkých účastníkov sústredenia sa teší celý tým ŠK Taekwon-do GE-BAEK Prešov. Prosím tých, ktorí sa zúčastnia opekačky mimo účastníkov sústredenia aby svoju účasť vopred potvrdili z dôvodu zakúpenia potrebného množstva pohostenia.  Vlastná iniciatíva účastníkov posedenia  v podobe zakúpenia  ingrediencií na opekačku je vítaná.   S pozdravom prezident klubu a tréneri.