mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

LETNÉ CENTRÁLNE SÚSTREDENIE – NOWA RUDA, POĽSKO

Šiesti fanatici: Patrik Petro, Marcel Petro, Maroš Petro, Veronika Balážová, Lenka Palaščáková a Martina Šoltisová Semešiová, všetci zo ŠK Taekwon-do Ge-baek TJ Slávia PU v Prešove, sa zúčastnili letného centrálneho sústredenia, ktoré organizoval Poľský zväz Taekwon-do ITF v spolupráci s Lublinským športovým klubom (LSKT).

Lenka Palaščáková absolvovala celé sústredenie. Väčšina tímu dorazila do Nowej Rudy 30. 06. 2005 vo večerných hodinách. Privítanie bolo milé a úprimné, hneď od začiatku tu panovala priateľská atmosféra. V úvode sme sa stretli s priateľmi a s vedúcim kempu Tadeuszom Lobodom, prezidentom Európskej Taekwon-do Federácie (AETF) a oboznámili sme sa s programom. Cestou na večeru sme stretli Germana Anfinoguenova, Jarka Susku, Jaceka Wachalu, Jerzyho Jeduta, Joannu Lipu, Roberta Rusiniaka, Roberta Jasinskeho a i. v Taekwon-de významných ľudí.

Po ubytovaní sme ešte navštívili hlavné centrum sústredenia (BIURO), kde sme sa dozvedeli, že na kempe je okolo 220 cvičencov, pričom 50 z Írska, 6 zo Slovenska, 1 z Ruska, 1 z Anglicka a zvyšok z Poľska, ktorí boli zaradení do šiestich skupín podľa veku a technického stupňa. Dostali sme potrebné inštrukcie o tom, kto je v akej skupine a okrem toho sme mali možnosť zagratulovať Jarkovi Suskovi, 13. násobnému majstrovi Európy a majstrovi sveta, k otcovstvu. V máji sa jemu a Anite Pasek Suska narodil syn Michal.

Petrovci boli súčasťou piatej skupiny, kde cvičili zelené a modré pásy, Veronika bola v tretej skupine a Lenka s Martinou v prvej skupine. Maroš, Marcel, Patrik, Veronika mali tú česť trénovať pod odborným vedením trénerov Jarka Susku a Germana Anfinoguenova (špecialista na sebaobranu, tréner špeciálnej antiteroristickej jednotky). Cvičenci prvej skupiny cvičili prevažne pod vedením Jerzyho Jeduta, ale boli aj tréningy s Tadeuszom Lobodom a Germanom Anfinoguenovom. Tréningy, ktoré pripravovali Jarek s Germanom boli zamerané na kopy, prácu s makiwarami a sebaobranu. Jerzy Jedut a Tadeusz Loboda uprednostňovali prípravu na športový boj (sparing).

Náš denný harmonogram vyzeral nasledovne: o 7:00 zazvonil budík, 7:30 sme začali vstávať J, hygiena atď., 7:50 stretávka pred budovou a odchod na raňajky, 8:00-8:30 raňajky, 8:45 príprava na tréning, 9:00 – 10:30 tréning (podľa toho kto bol v akej skupine sa to každý deň menilo, 10:30 – 12:00, 12:00 – 13:30) 13:30 – 14:00 obed, 14:00 – 15:00 relax, hygiena atď., poobede 15:00 – 16:15 druhý tréning (alebo 16:15 – 17:30, 17:30-18:45) od 19:00 do 19:30 večera a potom od 20:30 do 22:00 a niekedy do 22:30 sebaobrana alebo konzultácie (v jednej telocvični prebiehala sebaobrana a v druhej konzultácie s trénermi). Vo voľných chvíľach sme mali možnosť navštevovať krytý bazén, požičať si rôzne hry, lopty a i. Náš deň končil prevažne o polnoci.

Nowa Ruda je pomerne malé mestečko s pekným hornatým okolím. Nachádza sa v blízkosti Klodzka a od Prešova je vzdialená cca 550 km. Nowa Ruda patrí do turistickej oblasti Slupiec. Svedčí o tom aj rozsiahly športový areál, ktorý pozostáva z futbalového ihriska, atletickej dráhy a veľkého športového centra, ktorého súčasťou sú športová hala, malá telocvičňa, reštaurácia, krytý plavecký bazén, menší bazén s výrivkami, masážnymi vymoženosťami a tobogánom (O tobogáne by vedeli niečo bližšie povedať chlapci, ktorí na ňom jazdili po šiestich v rôznych polohách a plavčík musel zasahovaťJ alebo ako Veronika jazdila dole hlavou, ako Lenka prišla o kožu na bedrovej kosti).

Ubytovanie malo internátny charakter, išlo o tzv. bunky, pričom každá bunka mala 2 izby po 3 postele a spoločné sociálne zariadenie.

Rôzne:

 • Poľské dievčatá sa sťažovali, prečo neprišli naše „chlopaky” – Tomek, blondinek …
 • Paťo zhodnotil, že najkrajšie sú slovenské dievčatá, pričom boli tam aj také, ktoré mali dobrú postavu, ale podľa neho nemali dobrú „face”.
 • Maroš s Marcelom si ešte nenašli poľské frajerky.
 • Bartek bodoval – z toho vzniklo – „Čo si Bartek? Taký si jak Bartek?”
 • Veronika má o jednu dierku v pravom uchu viac.
 • Veronika mala vyžehlené vlasy.
 • Lenka mala „zadužo” nápadníkov.
 • Lenka s Veronikou nadviazali nové kontakty nielen s poľskými dievčatami a chlapcami, ale aj s cvičencami z Írska. Pri ich odchode im bolo veľmi ale veľmi smutno.
 • Paťo verzus tím Lenka s Veronikou predvádzali karaoke, pričom rozhodcu im robil Maroš, ktorý sa jednoznačne priklonil k Paťovému víťazstvu, potom čo si Paťo dal dole tričko a mával s ním nad hlavouJ po celej reštaurácii.
 • Výroky: „strong like bull with a small d…”, „long and strong”, „vymeňte si postoj – druhé kopýtko” …
 • chlapci hrali s poliakmi hru: červená a zelená noc. Počas červenej noci sa bralo všetko, čo bolo červené a cez zelenú noc sa pastovalo a pastovalo…
 • trénerka bola celý čas poslušná a zapisovala tréningy J, zaznamenala vyše 16 tréningov na 80 stranách a už sa teší na to, ako využije nové prvky na tréningu v Prešove.

Ak som na niečo zabudla, prosím kolegov, ktorí tam boli so mnou, aby ma doplnili.

Spracovala: Martina Šoltisová Semešiová