mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

2% z daní pre klub ŠK Taekwon-Do GE-BAEK Prešov

Aj tento rok je možné, aby rodičia detí  z nášho klubu ale aj iní priaznivci a podporovatelia tohto športu a bojového umenia darovali svoje  2 % z dane nášmu klubu.  Je to úplne jednoduché v každom zamestnaní  Vám zamestnávateľ  vydá tlačivo označené, ako ” Potvrdenie o zaplatení dane z prímov zo závislej činnosti “. Živnostníci takéto tlačivo nedostanú, ale údaje o organizácii, ktorej sa rozhodnú darovať 2 % z dane vpíšu priamo do daňového priznania v príslušnej kolónke.  V našom klube bude k dispozícii tlačivo označené, ako ” Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2 %  resp. do 3%”. Predmetné tlačivo následne vypíšete a podpíšete (je potrebné vypísať Vaše osobné údaje a údaje uvedené v tlačive ktoré Vám dá zamestnávateľ viď. vyššie uvedené “Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti”) a obe tlačivá následne odniesť na Daňový úrad, alebo ich jednoducho prinesiete na tréning a my následne zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad. Všetky ďalšie informácie nájdete aj v časti ” O nás”.  Všetky tlačivá sú zároveň k dispozícii aj v telocvični obráťte sa prosím na trénerov tí Vám ich odovzdajú.

Náš spoločný cieľ: podporme deti, zdravie a šport!