mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

2. kolo liga PONTE TKD ITF máj 2017 v Prešove

itfPresov-erb-verzia-2.1Dňa 27.5.2017 organizuje ŠK TKD GE-BAEK Prešov 2. kolo ligy TKD Ponte. Prosíme rodičov o pomoc pri organizovaní tejto súťaže. Svoju účasť resp. pomoc nahláste p. Olejar, alebo M. Petro. Súťaž sa bude konať v telocvični SOUE PREŠOV, kde sme ju organizovali 2 x predtým L. Podjavorinskej č. 22  vedľa novej ľadovej plochy PSK na sídlisku Sekčov. Členovia nášho klubu hláste účasť na tejto súťaži trénerom dúfam že ako domáci klub pôjdeme v čo najväčšom počte . Štartovné je 10€….vedenie klubu. Zároveň týmto v mene Slovenského zväzu TKD ITF pozývam na túto súťaž všetky kluby organizované pod zväzom prípadne iné kluby na základe rozhodnutia prezidenta SZ TKD ITF p. Ladislava Hunadyho.