mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Vedenie klubu

Rozhodujúce orgány klubu – vedenie

Rozhodujúcimi orgánmi klubu je Členská konferencia a Výkonný výbor. Členom konfederácie je každý platný člen klubu v zmysle platných stanov klubu, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, v prípade mladších členov klubu ich zákonný zástupca.

Menné zloženie najvyššieho voleného výkonného orgánu:


Ing. Tomáš Olejár – prezident klubu


Mgr.Veronika Balážová – viceprezident


Ľubomír Vrábeľ – viceprezident pre vzťahy s verejnosťou a médiami Slovenského zväzu TKD ITF
 


Tomáš Petro – pomocný tréner senior klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov