mám záujem! Zavolajte nám
0915892781
Ľ. Podjavorinskej 4
080 05 Prešov

Výsledky zo skúšok technickej vyspelosti zo dňa 2. 2. 2008

114newDeň 2. 2. 2008, sobota, bol pre mnohých Taekwon-distov sviatkom, dňom, ktorý si zapamätajú na dlho. Mali sme tú možnosť cvičiť pod odborným dohľadom majstra Jerzyho Jeduta VII. Dan na seminári, ktorý sa uskutočnil v dopoludňajších hodinách a trval 2,5 hodiny.

Seminár bol zameraný na základné techniky, ktoré sú obsiahnuté v súborných cvičeniach, na údery, bloky, seky, postoje, a na nácvik krokových sparringov, ktoré tvoria podstatnú súčasť skúšok technickej vyspelosti.

Seminára sa zúčastnilo 8 členov ŠK TKD GE-BAEK PREŠOV, 1 člen zo ŠK POWER KOŠICE a 2 členky SLOVENSKEJ TKD ÚNIE. Účasť na seminári bola podmienená technickým stupňom – 6. kup (zelený pás) a vyššie.

Naši zúčastnení:

  • Tomáš Gajdoš,
  • Veronika Balážová,
  • Veronika Červená,
  • Peter Mihok,
  • Marcel Petro,
  • Pavol Ferčák,
  • Juraj Červený,
  • Viktor Tverdík.

Následne po seminári sa uskutočnili skúšky technickej vyspelosti na žiacke stupne KUP, ale mali sme zároveň tú možnosť byť svedkami skúšky Veroniky Červenej na 1. DAN (čierny pás).

Skúšky začali ako zvyčajne. Hlavný predstaviteľ Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF, Ján Goč, otvoril slávnostné popoludnie, predstavil majstra J. Jeduta, privítal všetkých zúčastnených cvičencov, rodičov….Ďalej vyzval uchádzačov o vyššie technické stupne, aby sa pripravili na prezentáciu svojich vedomostí a zručností od najnižšieho technického stupňa po najvyšší.

Jednotlivci boli skúšaní z minimálne 3 súborných cvičení – zostáv, zo základných kopov, krokových sparringov, sebaobrany, z prerážacích a špeciálnych techník, vyskúšaná bola tiež ich flexibilita, sila a nakoniec prišli teoretické otázky. Celé páskovanie trvalo 4,5 hodiny.

Niektorí cvičenci zvládli skúšky technickej vyspelosti navyše s plusom, ale boli aj takí, ktorí obdržali mínus, čo znamená, že sa v niektorých pre nich špecifických technikách musia zlepšiť do budúcich skúšok. Čím bol vyšší technický stupeň, tým prísnejšie bolo hodnotenie. Za zmienku stojí skúška Pavla Ferčáka, ktorý sa úspešne prezentoval, zložil skúšky na 3. kup s plusom. Napr. na druhej strane Michal Vrábeľ spáskoval na 7. kup, musí však doladzovať svoje techniky usilovnejšie a na skúšky sa môže prihlásiť opäť v zime.

Veronika Červená spáskovala na 1. Dan v jej opravnom termíne, po neúspešných decembrových skúškach v poľskom Lubline, Veronika gratulujeme k čiernemu pásu.

Veronika Balážová dosiahla v decembri v Poľsku 1. Dan a v sobotu jej bol prezidentom SZTKD ITF slávnostne odovzdaný certifikát.

Veľmi sa tešíme, že máme takých úspešných cvičencov a že sa náš klub môže pýšiť už 8 čiernymi pásmi.

Pevne veríme, že ich budeme mat z roka na rok viac. Nezabudnite – VYTRVALOSŤ je jedna z najdôležitejších zásad TKD.

(ML)

vysledky_paskovania_2_2_2008